Kongremiz yapılmıştır.
Kongremize kabul edilen bildiri özetleriniz "Kadın Sağlığı Hemşireliği E-Dergisi" özel sayısında yayınlanacaktır. Kongremiz ‘Akademik Teşvik ve Doçentlik’ kriterlerini karşılamaktadır. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi 23-24 Mart 2018 Tarihinde Marriott Hotel Şişli'de Gerçekleştirilecektir.
 

Davet

Değerli Meslektaşlarımız ve Tüm Kadın Sağlığını Destekleyenler,

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği tarafından düzenlenen “I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi” 22-24 Mart 2018 tarihlerinde Marriot Otel Şişli İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kongremizin düzenlenmesindeki başlıca amaçlarımız, kadın sağlığı alanında uluslararası ve ulusal yenilikleri paylaşmak, genç meslektaşlarımızın gelişimini ve etkileşimini desteklemek ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği’ni güçlendirerek ulusal kadın sağlığı sorunlarımızın çözümünde yol gösterici projeler için işbirliği oluşturmaktır.

Ana teması, Kadının olduğu her yerde olan forex kongremiz aracılığıyla 21.Yüzyılda Kadın Sağlığı Hemşireliğinin misyon ve vizyonu, bu alanda yetişmiş var olan insan gücünden etkin yararlanabilme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kadın sağlığı hemşireliğinin rolleri  oturumlarda tartışılacaktır.

Kongremiz amacına uygun olarak kongre öncesi 22 mart 2018 günü özel ve nitelikli kurslara ayrılmıştır. Kongre günlerinde yerli ve yabancı uzman konukların ve kadın sağlığına emek harcayan tüm meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını ve paylaşımlarını içerecektir. İnovatif teknolojik yenilikler, kadın, aile sağlığında göç ve yoksulluk, tamamlayıcı terapiler, kanserler, kadın sağlığında palyatif bakım, perinatal sağlık güvenliği, kadın sağlığında kozmetik ve estetik yaklaşımlar gibi özelleşmiş konularla ilginizi çekecek doyurucu bir program hazırlamaya özen gösterdik.

Kadın sağlığına yönelik üretim yapan tüm kuruluşlarla yüz yüze görüşme ve direkt olarak bu alanda hizmet sunan kullanıcılarına tanıtma fırsatının verileceği, yerli ve yabancı firmaların özveri ile sürdürdükleri desteklerini kongremizde de devam ettireceklerine inanıyoruz.

Kadınlar ülkemizde ve dünyada nüfusun yarısını oluştururken ve diğer yarısının da yaşamını sürdürmesinin temel direğidir.  Kadın ve kadın sağlığı için çalışan hemşire ve ebeler, kadınların bulunduğu her yerde, bilimsel gelişmelerin ışığında mesleki ve akademik birikimlerini sunma çabasındadır. Çocuk, aile ve toplum sağlığı ile ilgili çalışmalar, ortaya konulan gelişmeler tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma, barış ve refahın ayrılmaz bir parçasıdır. Sizleri de bu konuların bir öznesi olmaya ve birlikte paylaşıma davet ediyoruz.

Kongremizde görüşmek dileklerimizi saygı ve sevgilerimizle sunuyoruz.Kongre Başkanları
Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan
Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin