Kongremiz yapılmıştır.
Kongremize kabul edilen bildiri özetleriniz "Kadın Sağlığı Hemşireliği E-Dergisi" özel sayısında yayınlanacaktır. Kongremiz ‘Akademik Teşvik ve Doçentlik’ kriterlerini karşılamaktadır. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi 23-24 Mart 2018 Tarihinde Marriott Hotel Şişli'de Gerçekleştirilecektir.
 

Bilimsel Program

SAAT ANA SALON SALON 1 - 2 - 3
08:30 - 09:30 Kayıt  
09:30 - 10:00 Açılış Konuşmaları  
10:00 - 11:00

I. Oturum: KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UZMAN GÜCÜ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Anahit Coşkun, Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin

 
  Kadın Sağlığı Hemşireliği: Pratisyen Rolü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Meslek Standartları Daire Başkanlığı
Fatma Tuna Önçırak, Sağlık Uzman Yardımcısı
 
 

Kadın Sağlığı Hemşireliği ve Türkiye’de Üniversitelerdeki Kadın Sağlığı Hemşireliği Uzman Gücü
Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan

 
   Tartışma  
11:00 - 11:15 Kahve Molası
11:15 - 12:30 II. Oturum: PERİNATAL BAKIMDA GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nezihe Beji, Doç. Dr. Semra Kayataş Eser
Sözel Bildiriler
Sözlü bildiriler sunum programına ulaşmak için tıklayınız..
  Perinatal Bakımda (Pre-post ve İnnatal) Kanıt Temelli Yaklaşımlar
Doç. Dr. İlkay Güngör
 

Gebelikte Teratojenite ve İlaç Kullanımı
Uzm. Dr. Zeynep Öztürk

  Anne Sütü Mikrobiyom İlişkisinde Son Gelişmeler
Prof. Dr. Sertaç Aslanoğlu
  Tartışma
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 KONFERANS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ümran Sevil, Prof. Dr. Ümran Oskay

Çalışan Kadınların Çıkmazı: Süper Kadın  
Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz
 

14:00 - 15:00

III. Oturum : KADIN SAĞLIĞINDA TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan, Prof. Dr. Nilüfer Erbil
Sözel Bildiriler
Sözlü bildiriler sunum programına ulaşmak için tıklayınız..
  Kadın Sağlığında Simulasyon Uygulamaları
Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu
  Kadın Sağlığında Teknoloji ve Nitelikli Bakım
Prof. Dr. Merdiye Şendir
  Kadın Sağlığında İnovatif Ürünler ve Mucit Hemşireler
Dr. Yeliz Doğan Merih
15:00 - 16:00 IV. Oturum : TAMAMLAYICI TERAPİLER VE KADIN SAĞLIĞI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Saadet Yazıcı, Prof. Dr. Mürüvvet Başer
  Kadın Sağlığında Refleksoloji
Halil Tabur
  Kadın Sağlığı İçin Yoga
Doç. Dr. Gülay Rathfisch
 

Serbest Bildiri

Türkiye'de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Nedeniyle Yürütülemeyen Bir Doktora Tez Çalışması
M. Sc. Hatice Acar Bektaş

16:00 - 16:15 Kahve Molası
16:15 - 17:30 Mesleğe Değer Katanlar
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kafiye Eroğlu, Prof. Dr. Ergül Aslan
Sözel Bildiriler
Sözlü bildiriler sunum programına ulaşmak için tıklayınız..
SAAT ANA SALON SALON 1 - 2 - 3
09:30 - 11:00 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  VE KADIN SAĞLIĞI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Lale Taşkın, Prof. Dr. Nurdan Demirci  
 
  Dünya Sağlık Örgütü’nün Kadın Sağlığı Çalışmaları
Dr. A. Metin Gülmezoğlu WHO Maternal and Perinatal Health and Preventing Unsafe Abortion Team
 
  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kadın Sağlığı 
Dr. Veronica Magar WHO, Geneva, Switzerland
 
  Tartışma   
11:00 - 11:15 Kahve Molası
11:15 - 12:45 ADVANCED PRACTICE ROLES IN WOMEN HEALTH NURSING
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hülya Okumuş, Doç. Dr. İlkay Güngör
 
  Advanced Practice in Gynecology Nursing   
Debbra Holloway
 
  The Role of the CNS in Endometriosis (Clinical-Nurse-Specialist)
Wendy Norton
 
  Advanced Nursing Practice in Menopause Nursing
Debbra Holloway
 
  Nurse-led Intrauterin Insemination Programmes
Wendy Norton
 
  Tartışma   
12:45 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30

KONFERANS:
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hacer Karanisoğlu, Doç. Dr. Ayla Ergin

İtaatkar Bedenler mi, Özerk Bireyler mi? Erkek Egemenliğinin Dayattığı Kalıplardan Özgürleşmek
Prof. Dr. Fatmagül Berktay

 
14:30 - 15:30

TOPLUMSAL KRİZLERDE KADIN SAĞLIĞI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ferda Özbaşaran, Prof. Dr. Nuran Kömürcü

Sözel Bildiriler
Sözlü bildiriler sunum programına ulaşmak için tıklayınız..
 

Kadın Sorunlarında Hukuksal Bakış 
Prof. Dr. Nazan Moroğlu

  Toplumsal Travmaların Kadın Sağlığına Etkileri
Prof. Dr. Tamer Aker
  Tartışma
15:30 - 15:45 Kahve Molası
15:45 - 16:35 ARA  Sözel Bildiriler
Sözlü bildiriler sunum programına ulaşmak için tıklayınız..
16:35 - 17:30 Kapanış ve Bildiri Ödülleri