Kongremiz yapılmıştır.
Kongremize kabul edilen bildiri özetleriniz "Kadın Sağlığı Hemşireliği E-Dergisi" özel sayısında yayınlanacaktır. Kongremiz ‘Akademik Teşvik ve Doçentlik’ kriterlerini karşılamaktadır. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi 23-24 Mart 2018 Tarihinde Marriott Hotel Şişli'de Gerçekleştirilecektir.
 

A. Metin Gülmezoglu

Dr. A. Metin Gülmezoğlu, Dünya Sağlık Örgütü Maternal Ve Perinatal Sağlık Ve Güvenli Olmayan Kürtajların Önlenmesi Ekibi’nin koordinatörüdür. Dr. Gülmezoğlu Türkiye'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanıdır. Güney Afrika'da klinisyen ve araştırmacı olarak çalışmıştır ve University of Witwatersrand'da doktorasını almıştır. Daha sonra Oxford Üniversitesi Ulusal Perinatal Epidemiyoloji Birimi ve Birleşik Krallık Cochrane Merkezi'nde sistematik incelemelere odaklandı. 1998'de Dünya Sağlık Örgütü’nün tıbbi görevlisi olarak Cenevre’de Üreme Sağlığı ve Araştırma Departmanı UNDP / UNFPA / UNICEF / WHO / Dünya Bankası İnsan Üreme Araştırma, Geliştirme ve Araştırma Eğitimi Özel Programına katıldı. Dr. Gülmezoğlu, 1992 yılından bu yana maternal mortalite ve morbiditenin ana nedenleri üzerine araştırmalar yapmıştır. Umut verici klinik müdahaleleri değerlendiren ve maternal ve perinatal sağlık hizmetlerinin kalitesini artıran geniş çaplı çok merkezli randomize kontrollü çalışmalara katkıda bulunmuştur. 1994'te Cochrane Collaboration'a katılarak maternal ve perinatal sağlık, yenidoğan sağlığı, güvenli kürtaj teknikleri, kontrasepsiyon ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede 30’un üzerine Cochrane sistematik incelemesi yaptı. Cochrane Gebelik, Doğum ve Doğurganlığın Düzenlenmesi inceleme gruplarının editör kurullarında yer almaktadır. 1997'den bu yana, cinsel sağlık ve üreme sağlığında uzman bir veritabanı olan ve bu konuda kilit sistematik incelemeler ve WHO rehberleri ile birlikte WHO web sitesinde şu anda beş BM dilinde yayınlanan eğitim videolarına erişim sağlamaya odaklanan, DSÖ Üreme Sağlığı Kütüphanesi’ni koordine etmektedir.