Kongremiz yapılmıştır.
Kongremize kabul edilen bildiri özetleriniz "Kadın Sağlığı Hemşireliği E-Dergisi" özel sayısında yayınlanacaktır. Kongremiz ‘Akademik Teşvik ve Doçentlik’ kriterlerini karşılamaktadır. I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi 23-24 Mart 2018 Tarihinde Marriott Hotel Şişli'de Gerçekleştirilecektir.
 

Veronica Magar

Veronica Magar (Dr. Ph.), şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nde DSÖ'nün öncelikli temalarını bütün politikalar ve programlar arasında yaygınlaştırma görevi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sağlıkta Eşitlik ve İnsan Hakları Ekibi’ni yönetmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne katılmadan önce, 2013'te Delhi, Hindistan merkezli araştırma, politika analizi ve teknik destek temelli r e a c h (değişim için araştırma ve eylem) program yönetim direktörü olarak görev yapmıştır. 2006 yılından beri cinsiyet eşitsizliği ve insan haklarını ele almak için Asya, Afrika ve Ortadoğu'da 30'dan fazla ülkede BM kuruluşları, STK'lar ve hükümetlerle çalıştı. Bundan önce Dr. Magar, CARE dahil olmak üzere uluslararası STK'larda, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara karşı şiddet, kadın sağlığı alanında araştırma ve değerlendirme konularında çalışmalar yürüttü. Toplumsal cinsiyet, HIV / AIDS, sosyal değişim ve kadın sağlığı alanlarında yayınları bulunmaktadır.